Rzeczoznawstwo samochodowe jest tą dziedziną wiedzy technicznej, która skupia w sobie znajomości nie tylko budowy, zasady działania i naprawy pojazdów, ale szeroko pojętej znajomości takich dziedzin jak m.in. materiałoznawstwo, technologia wytwarzania i łączenia części pojazdów, mechanikę techniczną, diagnostyki poszczególnych podzespołów pojazdu oraz całego pojazdu. Rzeczoznawstwo samochodowe to także znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych pomagających w sposób szybki i wiarygodny ustalić wysokości kosztów napraw pojazdów, wyceny wartości pojazdów oraz oprogramowania służącego do rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych. Rzeczoznawstwo to także gruntowna znajomość i właściwa interpretacja przepisów prawo o ruchu drogowym, odnajdywanie oraz analiza śladów na miejscu zdarzenia drogowego, gruntowna zagadnień znajomość mechaniki zderzeń oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

Wyceny pojazdów odbywają się za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego „INFO EKSPERT” . Jest to program pozwalający w szczegółowy sposób na podstawie oględzin pojazdu ustalić indywidualną wartość wycenianego pojazdu. Wycena taka odzwierciedla indywidualne cechy wycenianego pojazdu mające bezpośredni wpływa na jego końcową wartość. Wyceniać można pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, motocykle, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe, ciągniki rolnicze, pojazdy kempingowe, oraz pojazdy ze specjalistycznymi zabudowami. Poza tym wyceny pojazdów, które nie znajdują się w szerokiej gamie pojazdów programu „INFO EKSPERT’ dokonuje się także na podstawie indywidualnych oględzin pojazdu z uwzględnieniem zasad wyceny pojazdów wynikających z „Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2005” Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
Wycen pojazdów wykonujemy na potrzeby:

 • banków, leasingów, towarzystw ubezpieczeniowych,
 • urzędów skarbowych, celnych, pracy, pozostałych
 • syndyków mas upadłościowych,
 • komorników,
 • kancelarii prawnych,
 • przedsiębiorstw,
 • klientów indywidualnych.

Dodatkowo wykonujemy usługi mające na celu weryfikację uprzednio wykonanych wycen pojazdów, co do których podmiot zainteresowany ma wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości jej wykonania.

Kalkulacji kosztów napraw pojazdów wykonujemy na podstawie specjalistycznego oprogramowania komputerowego „AUDATEX”. Kalkulacji kosztów naprawy maszyn i urządzeń dokonujemy na podstawie ustalonych norm producenta oraz doświadczenia własnego. Kalkulacji kosztów dokonujemy zarówno na podstawie oględzin własnych pojazdów, maszyn i urządzeń ale także na podstawie indywidualnego zlecenia. Indywidualne zlecenia dotyczą:

 • weryfikacji wykonanej kalkulacji naprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe czy też zakład naprawczy,
 • kalkulacji naprawy na potrzeby procesów odwoławczych od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • kalkulacji na potrzeby postępowania sądowego,
 • kalkulacji naprawy uszkodzonego mienia w wyniku np. zawartej umowy najmu, dzierżawy mienia,
 • kalkulacji naprawy uszkodzonego mienia w wyniku niewłaściwego użytkowania,
 • dla potrzeb indywidualnych.

Wykonujemy usługi w zakresie sporządzania specjalistycznych opinii technicznych w zakresie techniki samochodowej:

 • kwalifikacja powstałych uszkodzeń w pojeździe,
 • ocena jakości wykonanych napraw pojazdu,
 • ocena stanu technicznego pojazdu,
 • analiza przyczyn powstałych uszkodzeń w zdarzeniu drogowym,
 • analiza przyczyn powstania uszkodzenia poszczególnych podzespołów pojazdu.