Wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy na podstawie oględzin wycenianego mienia oraz metodologii i zasad wyceny wynikających m.in. ze specjalistycznych szkoleń i uzyskanych certyfikatów kompetencji organizowanych przez „Centrum Edukacji Techniczno Ekonomicznej BOMIS” oraz Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców TUVPOL.

Nasza oferta obejmuje wyceny m.in.:

 • maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych,transportowych
 • maszyny i urządzenia różnych typów i branż,
 • sprzętów specjalistycznych (np. medycznych, poligraficznych, itd.)
 • wyposażenia przedsiębiorstw,
 • megaukłady techniczne (np. linie technologiczne)

Wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy na potrzeby:

 • banków, leasingów, towarzystw ubezpieczeniowych,
 • urzędów skarbowych, celnych, pracy, pozostałych
 • syndyków mas upadłościowych,
 • komorników,
 • kancelarii prawnych,
 • firm,
 • klientów indywidualnych.

Dodatkowo wykonujemy usługi mające na celu weryfikację uprzednio wykonanych wycen wartości maszyn i urządzeń co do których podmiot zainteresowany ma wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości jej wykonania.

Wycena środków technicznych służy w zależności od jej celu i przeznaczenia do oszacowania wartości rynkowej określonego rodzaju, do oszacowania utraty jej wartości czy też kosztu.

Rodzaje wycen wartości:

 • wycena wartości rynkowej
 • wycena wartości rynkowej po zainstalowaniu środka technicznego,
 • wycena wartości rynkowej przy kontynuacji działania środka technicznego,
 • wycena wartości rynkowej przy przeniesieniu środka technicznego,
 • wycena wartości likwidacyjnej środka technicznego (sprzedaż na zlecenie),
 • wycena wartości likwidacyjnej środków technicznych przy sprzedaży całego megaukładu technicznego,
 • wycena wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej,
 • wycena wartości pozostałości,
 • wycena wartości złomu,
 • wycena kosztu odtworzenia środka technicznego,
 • wycena kosztu zastąpienia środka technicznego,
 • wycena kosztu naprawy środka technicznego,
 • wycena utraty wartości środka technicznego.

Cele wycen wartości:

 • określenie udziałów środków trwałych (dot. środków technicznych) w majątku przedsiębiorstwa,
 • oszacowanie wartości środków technicznych dla potrzeb dokonywania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
 • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
 • określenie wartości przedmiotu stanowiącego zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawu,
 • określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ustaleń ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
 • ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.,
 • oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
 • ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
 • ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji,
 • określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),
 • uzyskanie elementów koniecznych do sporządzenia analiz ekonomicznych i finansowych.